Professionals in Gastvrijheid

De kunst van een gastvrije bedrijfsvoering is een vak. Op alle niveaus in de onderneming is het belangrijk dat de vormen van een gastvrije omgang met relaties kloppen met de onderneming zelf. Daarvoor is niet alleen diepe kennis nodig van wat gastvrijheid is en doet (gastosofie), maar moeten ook alle medewerkers de vastgestelde eigen gastvrijheidsformule begrijpen en kunnen hanteren. 

De Opleiding Gastvrijheidsmanager is bedoeld voor (aankomende) managers die het bedrijf waarin ze werken bewust maakt van het gekozen gastvrijheidsbeleid, de medewerkers daarin aanstuurt en de resultaten monitort en terugkoppelt. Bedrijven met een manager die deze opleiding heeft gevolgd bereiken betere resultaten. Klanten zullen tevredener zijn en worden fan van de onderneming. Medewerkers zullen met meer plezier hun werk doen, met meer omzet en rendement als resultaat. Een mooie manier om het bedrijfsresultaat te verbeteren.

De opleiding duurt driekwart  jaar, twee dagen per week, en bestaat uit een theoriedeel en praktijkdeel. De theorie bestaat uit de vakken:  Gastosofie (de wijsheid in het omgaan met gasten), waaronder gastenpsychologie/gastvrijheidskunde, Gastvrijheidsformulemanagement en Gastvrijheidsmanagement. De praktijk bestaat uit gastvrijheidstours en het onder begeleiding ontwikkelen van een gastvrijheidsformule op maat van het berdrijf waarin de cursist werkt. De opleiding wordt verzorgd door professionele trainers en begeleiders met ervaring in de dagelijkse gastvrijheidspraktijk. 


hospitality-services.jpg

Gastosofie

In deze module wordt diep ingegaan op de kennis over het omgaan met gasten en de psychologie achter gastvrijheid. Een onmisbaar theoretische module rond gastvrijheidskunde.

648_Minisymposium0011.JPG

Gastvrijheidsformule

Welke vormen van gastvrijheid zijn het meest effectief op welke vormen van bedrijfsvoering? Aan de hand van praktijkgerichte cases wordt inzicht gegeven welke keuzes gemaakt moeten worden om bedrijfsbeleid op gastvrijheid te ontwikkelen.

Gastvrijheidsmanagement

Hoe zorg je dat iedereen binnen de onderneming -van werkvloer tot directie- de vastgestelde gastvrijheidsformule op dezelfde manier interpreteert en in uitvoering brengt? En hoe monitor je de resultaten van het beleid? Deze module geeft de manager handvatten voor grip op resultaat.