Programma

Gastvrijheid; waar hebben we het over?
In deze introductiebijeenkomst gaan we aan de slag met de invulling van het begrip gastvrijheid of hospitality.
- Wat houdt het in voor mij
- Hoe vult mijn bedrijf het momenteel in
- Theorie van de Cirkels van belang

Formulemanagement
Tijdens deze bijeenkomst verdiepen we ons in de verschillende Gastvrijheidsformules die er bestaan:
- PGO-BD model
- Custom Centered Maturity Model (CCMM)
- E = f3 (KxAxM)

Gastosofie & Gastenpsychologie
In de derde bijeenkomst benaderen we gastvrijheid vanuit de principes van de filosofie en vanuit de psychologie.
Elk individu zal gastvrijheid anders ervaren en op zijn/haar eigen wijze willen invullen. Wijsgeren en wetenschappers vanuit verschillende disciplines hebben hun licht hierover laten schijnen. Van Confucius tot hedendaags psycholoog Antoine Defesche, velen hebben een mening en visie. Om zelf tot een gefundeerde mening te komen is enig historisch besef een vereiste

Wie doet wat in hospitality, Personal touch & Kleine acties, groot gebaar
In de vierde sessie gaan we dieper in op concrete invulling van hospitality binnen de eigen organisatie. Werkend met het organogram van de eigen organisatie, brengen we in beeld wie welke verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot gastvrijheid

Doel en Inzicht in commercie, AIDA, Persoonlijke verkoop & After sales
Een uitstapje naar de commercie. Eén van de misvattingen over gastvrijheid is dat het op gespannen voet staat met de commercialiteit van een organisatie. Geld vragen voor producten en diensten is per definitie niet gastvrij. ….vrij staat immers voor “gratis” “zonder verplichting”? Tijdens deze bijeenkomst zullen we dit nader gaan bestuderen

Werken aan opdracht;
Het opzetten van een Gastvrijheidsformule voor het eigen bedrijf

Hospitality budgetten, Investeringen in gastvrijheid
Een bijeenkomst volledig in het teken van: “Gastvrijheid loont!”

Communicatie: Feedback, Werkoverleg & Functioneringsgesprekken
Wanneer Gastvrijheid wordt ondergebracht in een formule, betekent dat, dat er organisatiebreed aandacht aan wordt besteed. Het is niet alleen de verantwoordelijkheid van de (gastvrijheids)manager, maar van elke individuele werknemer. 
Hoe verwerk je deze zogeheten “soft skills” in de overlegstructuur van de organisatie

International hospitality skills for International business
Veel organisaties doen zaken met of zijn er ook voor de internationale gast. In deze bijeenkomst gaan we over de grens kijken om te zien hoe hospitality daar wordt ingevuld. We gaan in op culturele verschillen in omgang met de gast.
Aan bod komt de Aziatische wereld, de wereld van het Midden-Oosten, De Amerikaanse cultuur en de wonderbaarlijke verschillen binnen Europa

Leidinggeven en coachen & Werken vanuit gerichtheden
Formules dienen bewaakt te worden. De Gastvrijheidsmanager is daar de aangewezen persoon voor: We bespreken de verschillende leiderschapsstijlen en de verschillende coachingsvormen. En wellicht komen we uit op een nieuwe leiderschapsstijl: Gastvrij Leiderschap

Doornemen van de formules van de cursisten
Tijdens de laatste plenaire bijeenkomst bespreken we kort elkaars Gastvrijheidsformule. Met aanvullingen en wellicht aanscherpingen vanuit de groep kunnen de deelnemers zich optimaal gaan voorbereiden op het verdedigen van de formule voor de examencommissie

Literatuur:

  • Verstand van de Klant ;  Christian Homburg en Ruth Stock
  • Tevreden Klanten; Sylvia Reynen
  • Persoonlijke uitstraling; Ellen Kuners
  • International Skills, a pratical introduction; Paul Verluyten
  • Managementvaardigheden; Bureau HTM (René Drost)

2x Excursie
Gedurende de opleiding vindt er 2 x een excursie plaats langs meerdere organisaties die een toonbeeld op het gebied van gastvrijheidsbeleid. De data en organisaties worden op een later moment bekend gemaakt.

Individuele begeleiding plaats op locatie
Naast de plenaire bijeenkomsten, vindt er individuele begeleiding plaats in de organisatie van de deelnemer. De externe praktijkbegeleider vanuit het Gastvrijheidsgilde zal zowel de deelnemer als de organisatie waar de deelnemer werkt ondersteunen in het ontwikkelen en implementeren van de gastvrijheidsformule!

Examen
Afronding van de opleiding vindt plaats door het presenteren en verdedigen van de ontwikkelde gastvrijheidsformule voor de eigen organisatie. De examencommisie bestaat uit:

  • René Drost; ontwikkelaar/trainer van de opleiding “Gastvrijheidsmanager”
  • Ferdie Olde Bijvank; extern praktijkbegeleider en voorzitter van het Gastvrijheidsgilde
  • Directeur/eigenaar van de organisatie waar de gastvrijheidsformule voor is ontwikkeld

Aanmelden? KLIK HIER!